Τεχνική Υποστήριξη - Πανελλαδικό Δίκτυο Τεχνικών

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα, χάρη στο πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών, το οποίο εκτείνεται σε 30 πόλεις.  Οι τεχνικοί του δικτύου μας εκπαιδεύονται συστηματικά στις εγκαταστάσεις μας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της PETROGEN και σε άμεση συνεργασία με το κεντρικό τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Έτσι εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη σε κάθε περιοχή. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κάθε ανάγκη όπως:

α. Αρχική εκτίμηση χώρου εγκατάστασης
β. Εγκατάσταση
γ. Εκκίνηση και επίδειξη λειτουργίας
δ. Περιοδικό έλεγχο και Ετήσια Συντήρηση
ε. Υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης
ζ. Συμβόλαιο ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ PETROGEN

Η πολυετής εξειδικευμένη εμπειρία μας στο τομέα της τεχνικής υποστήριξης Η/Ζ, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε με αποτελεσματικότητα, ειδικά προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών μας, όπως αυτές εμφανίζονται κατά περίπτωση.

Η δυνατότητα μας αυτή εφαρμόζεται με εξαιρετική επιτυχία σε περιπτώσεις πελατών με μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων Η/Ζ, όπου το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης σχεδιάζεται με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε περίπτωση και μελετάται τεχνοοικονομικά ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση αποτελεσματικότητας και κόστους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα πλαίσια ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, εντάσσονται και υποστηρίζονται με αποτελεσματικότητα Η/Ζ και άλλων κατασκευαστών.

 

Πανελλαδικό Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης PETROGEN [PDF]

Το δίκτυο μας συνεχίζει να επεκτείνεται. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Νο1 ομάδας στην τεχνική υποστήριξη Η/Ζ , επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103499270 ή στο petrogen@petropoulos.comclose