Ενημέρωση Πελατών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

HMΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-2016

 

Προβλήματα στα Εφεδρικά ΗΖ από την ύπαρξη βιοντήζελ στο πετρέλαιο

 (σε αντικατάσταση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων)

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση στα προβλήματα των κινητήρων diesel των εφεδρικών ΗΖ - τα οποία οφείλονται στην προσθήκη βιοντήζελ στο πετρέλαιο κίνησης.

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 30/EC του 2009, είναι υποχρεωτική η προσθήκη ποσοστού βιοντήζελ 7% στο πετρέλαιο κίνησης. (Σημειωτέον ότι το πετρέλαιο θέρμανσης - το οποίο είναι τεχνικά κατάλληλο για την λειτουργία των εφεδρικών ΗΖ - δεν περιέχει βιοντήζελ).

 

Η ύπαρξη του βιοντήζελ συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία μυκητολάσπης. Η παρατεταμένη αποθήκευση του πετρελαίου κίνησης,  ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργεί  την μυκητολάσπη. Η μυκητολάσπη αυτή προξενεί σοβαρές και δαπανηρές βλάβες στον κινητήρα, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση του ΗΖ.

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Perkins, η κατανάλωση του πετρελαίου που περιέχει βιοντήζελ πρέπει να γίνεται σε διάστημα 6 μηνών από την πλήρωση της δεξαμενής. Στην περίπτωση που το πετρέλαιο  δεν έχει  καταναλωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την πλήρωση, επιβάλλεται η αντικατάσταση του με φρέσκο πετρέλαιο.

 

Είναι δυνατόν να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης του ανωτέρω προβλήματος, εάν προβείτε στις κάτωθι ενέργειες :

  • Να γίνεται αντικατάσταση του πετρελαίου κάθε 6 μήνες.
  • Η προμήθεια του πετρελαίου πρέπει να γίνεται από αξιόπιστο και επώνυμο προμηθευτή. Προτείνεται η προμήθεια καυσίμου να  γίνεται από ιδιόκτητα πρατήρια επώνυμων εταιρειών καυσίμου (π.χ. Shell, AVIN, EKO, BP). Για την ταχύτερη ενημέρωση σας με τα διαθέσιμα ιδιόκτητα πρατήρια παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.petrogen.gr/newsletters/files/lista-idioktitwn-pratirion-kafsimon.pdf 

  • Σε περίπτωση που η μυκητολάσπη έχει δημιουργήσει μεγάλη διάβρωση της ενσωματωμένης στο ΗΖ δεξαμενής, προτείνεται η εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής η οποία, επιπλέον, δίνει γρήγορη πρόσβαση για τακτική επιθεώρηση και καθαρισμό.

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για τυχόν συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες στα απευθείας τηλέφωνα 210 - (3499 375) - (3499 270).

close