Επικοινωνία


Αθήνα

Διεύθυνση:

Ιερά Οδός 96 - 104
104 47 Αθήνα
Ταχ. Θυρίδα: 41018
122 10 Αιγάλεω

Τηλέφωνο:

210 3499270

Fax:

210 3499511

E-mail:

petrogen@petropoulos.com
   
  Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση:

Μολδοβλαχιάς 2 & Σμύρνης                                                                                                                        Εύοσμος Θεσσαλόνικη

Τηλέφωνο:

2310 487803

Fax:

2310 487804

E-mail

petrogen.north@petropoulos.comclose